Lid worden

Lidmaatschap

Ondertussen heeft u waarschijnlijk allerlei informatie gekregen over onze Scoutinggroep via onze website. We hopen uiteraard dat u enthousiast bent geworden over onze groep! Mocht u nog meer informatie zoeken of wil je ervaren of scouting iets voor jou is? Kijk dan onder het kopje speltakken’.

Als u enthousiast bent geworden, leggen we u hier graag uit hoe u of uw kind daadwerkelijk lid kan worden van onze groep. Dit geldt zowel voor toekomstige jeugdleden als toekomstige leiding.

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden, kan dit door een mail te sturen naar onze ledenadministratie (ledenadministratie@nsgscouting.nl). Wij vragen u in deze mail de naam van uw kind en geboortedatum te vermelden. Indien u eerst meer informatie wil ontvangen kunt u mailen naar de betreffende speltak (bevers@nsgscouting.nl; khaniwara@nsgscouting.nl; sionie@nsgscouting.nl; scouts@nsgscouting.nl; explorers@nsgscouting.nl). Voorafgaand aan de officiële aanmelding kan er altijd eerst 4 keer proef worden gedraaid. U ontvangt vervolgens het aanmeldpakket via de leiding van de speltak, waarin u uitgebreide informatie vindt over de aanmelding.

Bijzonderheden

Scouting is er voor iedereen en om iedereen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en een zo prettig mogelijke Scouting ervaring te kunnen bieden, vragen wij u om bij aanmelding te vermelden of er enige bijzonderheden zijn die voor ons belangrijk zijn om te weten. Hierbij kunt u denken aan allergieën of het gebruik van medicatie, maar ook aan andere zaken. Bijvoorbeeld of uw kind in bepaalde situaties, of als hij/zij boos is, een bepaalde benadering nodig heeft. Of uw kind last kan hebben van driftbuien en hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. Of uw kind regelmatig rustmomenten nodig heeft. Of uw kind last heeft van heimwee. Of uw kind gediagnosticeerd is met ADHD, autisme of dat er sprake is van andere problematiek, etc. U beslist uiteraard zelf wat u wel en niet verteld. Uit ervaring hebben wij gemerkt dat hoe meer wij weten, hoe beter wij uw kind kunnen begrijpen en benaderen. De informatie die u ons vertelt, behandelen wij uiteraard altijd vertrouwelijk.

Contributie

Na aanmelding betaalt u voor het lidmaatschap van het jeugdlid de contributie. De contributie wordt onder andere gebruikt voor het organiseren van de wekelijkse opkomsten, extra activiteiten, groepsactiviteiten, vaste lasten en kampeer- en spelmateriaal. De contributie wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld. De contributie is per speltak verschillend en wordt per kwartaal via een machtiging afgeschreven. De afschrijving van de contributie vindt plaats rond de volgende data: 10 januari, 10 april, 10 juli en 10 oktober. Ook in de zomervakantie is contributie verschuldigd.

SpeltakContributie 2022 (per kwartaal)
Bevers€ 26,25
Welpen€ 26,25
Scouts€ 27,75
Explorers€ 30,00
Roverscouts€ 18,00
Stam€ 18,00

Naast de vaste contributie zijn de overige kosten beperkt. Voor de installatie bij een speltak is een scoutfit nodig, deze kosten zijn voor eigen rekening. De speltak leiding licht je in over de aanschaf van de scoutfit en de kosten hiervan (zie voor meer informatie hierover de link naar de speltakken). Verder zijn er diverse (weekend)kampen gedurende het jaar, met als hoogtepunt het zomerkamp. Het kan zijn dat er wordt gevraagd om een extra bijdrage voor de weekendkampen. Voor het zomerkamp geldt altijd een extra ‘kampprijs’. Incidenteel kan het voorkomen dat een kleine bijdrage wordt gevraagd voor een speciale opkomst. Doordat we uitsluitend met vrijwilligers werken, kunnen we de kosten bij scouting voor jeugdleden zo laag mogelijk houden. Zo zorgen we ervoor dat iedereen die wil deel kan nemen aan de scoutingactiviteiten.

Mocht het niet mogelijk zijn de contributie of de zomerkamp bijdrage te innen via de afgegeven machtiging, wordt er een factuur gestuurd waarbij €3,00 aan administratiekosten wordt berekend.

Informatie U-pas (https://www.u-pas.nl)

De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Met de U-pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten, krijg je korting op bepaalde producten en bij onder andere musea, bioscopen, en toeristische attracties.

Op iedere U-pas staat een persoonlijk tegoed dat je kunt besteden aan allerlei activiteiten. Los van het tegoed krijg je met de U-pas regelmatig korting op activiteiten, zoals een bibliotheekabonnement of theater- of bioscoopbezoek. Houd ook de tijdelijke acties op de website in de gaten. Het U-pasjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop.

De Nico Steenbeekgroep is partner van de U-pas. Bij inschrijving toont u de U-pas aan de leiding en levert u scherpe foto’s van de U-pas (voor en achterkant) in. De verschuldigde contributie zal daarna elk half jaar van de U-pas worden afgeschreven. Als dat niet lukt omdat er onvoldoende tegoed is dient u de contributie zelf te voldoen. De penningmeester zal hiertoe contact met u opnemen.

Opzegging

Het kan voorkomen dat u om welke reden dan ook het lidmaatschap op wil zeggen. De Nico Steenbeekgroep hanteert een opzegtermijn van 1 maand. U kunt alleen via de ledenadministratie opzeggen per de 1e van de maand (ledenadministratie@nsgscouting.nl). Voorbeeld: U wilt het lidmaatschap opzeggen per 1 mei, dan dient uw opzegging voor 1 april bij de ledenadministratie binnen te zijn. Eventuele contributietegoeden en -achterstanden worden met u verrekend. Let op: Het lidmaatschap is pas beëindigd als de ledenadministratie hiervan op de hoogte is. Opzegging kan dus niet via de speltak.