Nico Steenbeekgroep IJsselstein

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Nico Steenbeekgroep IJsselstein

Corona-virus update van 03 mei

E-mailadres Afdrukken PDF

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leden van de Nico Steenbeek groep,

Na weken vol digitale Scoutingactiviteiten is er goed nieuws! De versoepeling van de coronamaatregelen geeft kinderen en jongeren tot en met 18 jaar de ruimte om weer écht naar Scouting te gaan.

Na intern overleg en het afwegen van de (on)mogelijkheden bij de Nico Steenbeek worden de fysieke opkomsten voor bevers en welpen beperkt hervat vanaf 9 mei. Voor de scouts en Explorers is het nog niet mogelijk om de fysieke opkomsten op te starten. Dit heeft met name te maken met de voorwaarden die worden gesteld voor deze leeftijdsgroep. Tevens hebbende persoonlijke omstandigheden van de leiding te veel haken en ogen om nu al te starten.

Bij de fysieke opkomsten volgen we de richtlijnen van Scouting Nederland, het RIVM en de Gemeente IJsselstein om de opkomsten goed en veilig te laten verlopen. Daarvoor hebben we ook jullie hulp en die van de kinderen nodig. In deze mail vinden jullie hierover alle informatie.

Hieronder staat alle informatie, uitgangspunten en voorwaarden op een rijtje.

Aangepaste opkomsten en opkomsttijden

De versoepelingen en de maatregelen verschillen per leeftijdsgroep. Dat ziet er voor de speltakken als volgt uit:

Bevers en welpen

De bevers en welpen hebben fysieke opkomsten. De kinderen hoeven onderling geen afstand te houden. Contactspelen worden beperkt. De kinderen houden wel 1,5 meter afstand tot de leiding. De leiding houdt altijd 1,5 mtr afstand tot elkaar.

Bevers zaterdag in de oneven weken met als eerste datum zaterdag 9 mei
Sionie zaterdag in de even weken met als eerste datum zaterdag 16 mei
Khaniwara zaterdag in de even weken met als eerste datum zaterdag 16 mei

Is een kind (of leiding) verkouden of ziek? Dan blijf je thuis. Als kinderen bij Scouting komen en verkouden of ziek zijn, dan kunnen en mogen ze niet meedoen met de opkomst. Indien akkoord dan gaan ze zelf naar huis. Anders wordt er verzocht om ze op te halen.

De speltak communiceert zelf over de data en tijden van de opkomsten. Dit kan via whatsapp groep van de speltak en/of de seinlamp.

Scouts en Explorers
Hebben geen fysieke opkomst. De online opkomst gaan nog gewoon door. Informatie hierover zal onveranderd worden verstrekt via de reguliere kanalen, zoals; de Seinlamp, whatsapp groep en Facebook.

Algemene informatie over de opkomsten en maatregelen:
Het verzoek is om de onderstaande aanwijzingen zorgvuldig te lezen. Deze zijn van groot belang om de fysieke opkomsten op een juiste en veilige manier plaats te laten vinden. Het is zaak om voor alle betrokkenen te zorgen voor het juist opvolgen van deze maatregelen.

Verzoek aan  ouders/verzorgers om de belangrijkste punten uit deze e-mail ook goed te bespreken met de kinderen.

Opkomsten vinden buiten plaats
De opkomsten vinden uitsluitend buiten plaats. Zorg ervoor dat je goed gekleed bent op het weer en dat je goed schoeisel draagt.

Bij (verwacht) slecht weer ontvangen jullie vanuit de leiding 24 uur van tevoren bericht. De opkomst vindt in dat geval alsnog online plaats. Is er tijdens een opkomst onverwacht slecht weer? Dan zullen de leden eerder naar huis worden gestuurd / verzocht worden om te worden opgehaald.

Verkouden, ziek en de hygiënemaatregelen
De inmiddels bekende hygiënemaatregelen zijn ook bij Scouting van kracht: was je handen vaker (was je handen met water en zeep thuis voor en na de opkomst), nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen.

Ondanks dat we als leiding 1,5 meter afstand houden, zullen we een kind dat verdrietig is natuurlijk troosten en als er een pleister nodig is, eerste hulpverlenen. Daar zijn goede afspraken over gemaakt en de middelen beschikbaar.


Aankomst en vertrek bij de Boerderij
Ouders die hun kinderen brengen EN kinderen die zelf komen worden gevraagd via de Wenteltrap het terrein op te komen.
Dit geld dus voor al het vervoer, zowel auto, fiets en te voet!
Het hek bij de Wenteltrap is dan de toegang naar ons terrein.
Bij de Wenteltrap kunnen ouders met het Kiss en Ride principe de kinderen brengen.
Na de opkomst kan men hier de auto tijdelijk parkeren als men in de auto wacht.
Bijgevoegde afbeelding geeft de situatie aan, geel is de route vanaf het viaduct langs het politiebureau, blauw is de looproute richting het toegangshek!

Het adres van de Wenteltrap waar parkeergelegenheid is: Baden Powellweg 3.

Kinderen komen, indien de leeftijd dit toelaat, zoveel mogelijk alleen. Kinderen die worden gebracht met de auto of met de fiets, worden alleen afgezet. We verzamelen buiten, achter de boerderij op het speelveld. Kinderen (met name bevers) die gewend zijn binnen te verzamelen, verzamelen nu dus ook buiten.

Ouders maak duidelijke afspraken met uw kind(eren) indien hij of zij zelfstandig naar de Scouting gaat en van Scouting weer naar huis. Direct naar huis of niet en zo niet waar dan naar toe. De scouting zorgt goed voor de kinderen vanaf ontvangst tot aan de afsluiting en het vertrek. Hierna heeft de leiding geen zicht op de kinderen. Het blijven “hangen” met vriendjes of vriendinnetjes op het scouting terrein of bij de Wenteltrap is niet toegestaan.

Toiletgebruik
Het clubgebouw is afgesloten. Er is alleen een uitzondering voor toiletgebruik. We willen ouders en leden verzoeken kinderen thuis alvast goed naar de wc te laten gaan. Er is één heren- en één damestoilet beschikbaar, de rest van de toiletgroep is afgesloten. Deze worden na iedere opkomst schoongemaakt. Handen wassen met handzeep en afdrogen met papieren handdoekjes is verplicht.

Eten en drinken
In verband met de hygiëne delen we de komende periode geen limonade uit en is trakteren niet toegestaan. Drink thuis alvast wat! Bij warm weer gelden andere afspraken, waarover de leidingteams jullie indien van toepassing zullen informeren.

Ook opkomsten waarin eten wordt klaargemaakt of gekookt, staan de komende tijd niet op het programma.

Kampen
Eventuele weekendkampen en overnachtingen die tot de zomervakantie gepland stonden, gaan niet door.

We blijven duimen dat de zomerkampen door kunnen gaan. Vanuit Scouting Nederland en de overheid zal hier op 1 juni duidelijkheid over worden gegeven. In de dagen er na zullen we eerst met de speltakken en bestuur overleggen. Zodra er duidelijk is wat de consequenties zijn dan zullen we dat direct communiceren. Mocht er eerder bekend zijn of het door kan gaan dan zullen dat we natuurlijk direct laten weten.

Tot slot
Voelt deelname aan activiteiten nog niet goed? Is een kind verkouden of ziek? Of kan je een keertje niet? Dat is uiteraard geen probleem, maar meld je wel even af bij de eigen leiding. Ben je er voor langere periode (nog) niet, geef dat dan alvast door bij de leiding, zodat er niet iedere week hoeft te worden afgemeld.

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met de eigen leiding of stuur een e-mail naar het Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

We wensen alle leden heel veel plezier bij de opkomsten! Samen zorgen we ervoor dat we op een superleuke maar ook veilige manier gave activiteiten kunnen doen in de komende weken!

Met vriendelijke groet,
De leiding en het bestuur Nico Steenbeekgroep IJsselstein

Laatst aangepast op maandag 04 mei 2020 10:01
 

Sociale Veiligheid binnen de Nico Steenbeekgroep

PDF

Inleiding Sociale Veiligheid:

We vinden het binnen de Nico Steenbeekgroep belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven.

Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden

https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode

Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die NSG getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden.

Huishoudelijk regelement

Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven. Het regelement is hier te downloaden

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/huishoudelijk-reglement-scouting-nederland/2428-huishoudelijk-reglement-scouting-nederland-1

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn.

In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk

of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar.

Het bestuur weet zich waar gewenst en indien noodzakelijk ondersteunt door het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland. We kunnen altijd (24/7) contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze met de situatie het beste om kunnen gaan.

Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

 

 

Privacy statement Nico Steenbeekgroep

PDF

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven in het privacy-beleid van Scouting Nederland op www.scouting.nl/privacy.

Aanvullend op het privacy-beleid van Scouting Nederland heeft de Nico Steenbeekgroep beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Dit privacy-beleid is te lezen op nsgscouting.nl/privacy. Hierbij een aantal belangrijke punten daaruit.

Bij de inschrijving van nieuwe leden in Scouts Online gebruiken wij een inschrijfformulier. Het formulier wordt gearchiveerd. Wijzigingen in je gegevens kun je zelf aanbrengen, doorgeven aan je speltakleiding of aan de ledenadministratie. (Een deel van) je gegevens kunnen worden bekeken door je eigen speltak, het bestuur en de ledenadministratie van de groep.

Jouw persoonsgegevens gebruiken wij om

  • je ouders of verzorgers te bereiken tijdens opkomsten en kampen
  • rekening te kunnen houden met geloofsregels, allergieën of medische bijzonderheden
  • jou of je ouders te informeren over zaken die je speltak of de groep belangrijk vindt
  • jou of je ouders te benaderen om vrijwilligerswerk bij de groep te doen
  • je contributie te innen en eventueel daarvoor een herinnering te sturen

Soms is het praktisch om je gegevens af te drukken of te importeren in bijvoorbeeld een spreadsheet. We vinden het belangrijk om erop te letten dat je privacy hierbij gerespecteerd wordt.

Net als iedereen heb je een eigen Identiteitskaart, die je altijd bij je hoort te hebben, ook tijdens activiteiten van Scouting. Om te voorkomen dat een hele ploeg wordt opgehouden omdat je deze ID even niet direct bij de hand hebt wordt je soms gevraagd om een kopie van je ID in te leveren. We zullen daar zorgvuldig mee omgaan en de kopie vernietigen na afloop.

De Nico Steenbeekgroep is actief op Social media. Waar dat kan (bijvoorbeeld Facebookgroepen) zijn wij zeer terughoudend in het verlenen van toegang. We delen tekst- en beeldmateriaal zonder daarbij (jeugd)leden te identificeren.

De Nico Steenbeekgroep respecteert en beschermt de privacy van haar leden. Mocht ontdekt worden dat toegang tot gegevens of beeldmateriaal verkregen is door onbevoegden of dat deze gebruikt worden voor een oneigenlijk doel, zullen betrokkenen en bevoegde instanties worden geïnformeerd. Er zullen in alle gevallen maatregelen genomen worden om dergelijke situaties te voorkomen.

Door je inschrijving als lid van de Nico Steenbeekgroep ben je akkoord gegaan met het gebruik van je persoonsgegevens en sociale media om de doelstellingen van onze vereniging te kunnen verwezenlijken. Voor klachten, vragen of suggesties over het gebruik van jouw gegevens spreek dan je speltakleiding of de Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. aan. Indien nodig kun je het Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. benaderen.

Voor onze jaarlijkse oliebollenactie worden persoonlijke gegevens van klanten verwerkt. Deze gegevens worden alleen door de Nico Steenbeekgroep gebruikt. Er is een verwerkersovereenkomst met het bedrijf dat deze gegevens voor ons beheert.

 


Pagina 1 van 2

Polls

Komende Activiteiten

Geen evenementen