Nico Steenbeekgroep IJsselstein

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media

PDF

Afspraken eigendom sociale media

Sociale media zijn een prachtig kanaal om te communiceren over Scouting. Veelal zal iemand uit de Nico Steenbeekgroep op eigen naam een nieuw netwerk starten bij de komst van een nieuwe vorm van sociale media.

Met de Nico Steenbeekgroep spreken we af dat alle kanalen aangemaakt door leden van de groep, automatisch eigendom worden van en daarmee toebehoren aan de Nico Steenbeekgroep. Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt het account overgedragen aan de vereniging.

Ten allen tijden zijn minimaal twee vrijwilligers van de Nico Steenbeekgroep (mede-)beheerder van het sociale media kanaal en eventuele wachtwoorden zijn bekend bij het groepsbestuur.

Richtlijnen gebruik sociale media

 1. Vrijwilligers kunnen kennis en andere waardevolle informatie delen op eigen accounts, mits die informatie niet vertrouwelijk is en de Nico Steenbeekgroep niet schaadt.
 2. De Nico Steenbeekgroep ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Dit gebeurt op persoonlijke titel. Bij onderwerpen die van doen hebben met de Nico Steenbeekgroep, vermeld je hierbij je functie binnen de groep en de naam van de Nico Steenbeekgroep (namens de groep publiceren).
 3. Vrijwilligers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze publiceren op sociale media. Zij zijn zich bewust dat wat zij publiceren, voor langere tijd openbaar zal worden, met de eventuele gevolgen voor hun privacy.
 4. Vrijwilligers die zich op een website of sociale media-kanaal anders dan die van de Nico Steenbeekgroep uiten over iets dat te maken heeft met de groep, maken kenbaar vanuit welke titel zij publiceren, eventueel aangevuld met een ‘disclaimer’ waarin staat dat, in geval van een persoonlijk standpunt, dit niet overeen hoeft te komen met dat van de organisatie (m.n. bij blogs).
 5. Vrijwilligers respecteren het beeld-, auteurs- en citaatrecht.
 6. Vrijwilligers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere groep gebonden informatie. Hiervoor raadplegen zij het groepsbestuur.
 7. Vrijwilligers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over leden en de Nico Steenbeekgroep.
 8. Reageer open en transparant op berichten, vragen en opmerkingen. Blijf feitelijk en eerlijk.
 9. Ga niet in discussie met ouders en jeugdleden (voer de discussie in een gesprek tijdens de opkomst).
 10. Vrijwilligers mogen actief zijn op sociale media, zolang het spelprogramma en de opkomsten daar niet onder lijden. Binnen de groep kunnen hierover afspraken gemaakt worden.
 11. Als je actief bent op sociale media uit naam van de Nico Steenbeekgroep, zorg je ervoor dat het profiel en de inhoud in overeenstemming is met hoe we ons als Nico Steenbeekgroep willen presenteren.
 12. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt.
 13. Leidinggevenden, bestuurders en andere vrijwilligers van de  Nico Steenbeekgroep zijn zich bewust van het feit dat alle leden kunnen lezen wat zij schrijven en moeten zodoende nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren.
 14. Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met de Nico Steenbeekgroep is het verstandig contact te zoeken met je teamleider of iemand van het groepsbestuur. Overleg. Uiteindelijk is het helemaal je eigen verantwoordelijkheid wat je post of publiceert. Het kan echter geen kwaad advies in te winnen.
 15. De Nico Steenbeekgroep zorgt ook digitaal voor een veilige (speel)omgeving voor jeugdleden en vrijwilligers en communiceert met leden over hoe zij dit doet.
 16. Bij de Nico Steenbeekgroep is het advies dat vrijwilligers en volwassen leden, geen ‘vriendschap’ aangaan met minderjarige (<18) jeugdleden op hun persoonlijke accounts.

Verantwoordelijkheid:

Hoofdregel: Het gedrag van vrijwilligers op sociale media wijkt niet af van wat in de Nico Steenbeekgroep gebruikelijk is. Dont’s zijn bijvoorbeeld: Foto’s en filmpjes in beschonken toestand, tweets die eindigen met XXX en te populair taalgebruik en schuttingtaal.

Veiligheid:

De Nico Steenbeekgroep biedt een veilige en leerzame speelomgeving voor jeugd en jongeren. De Nico Steenbeekgroep heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om het blijvend garanderen van deze veilige omgeving.

 

Voorbeelden die voor onveiligheid kunnen zorgen: kleineren van leiding of leden via YouTube- filmpjes, dreigtweets, digitale seksuele intimidatie of beschuldiging ervan.

 

Als laatste, communiceer op een wijze die je zelf ook prettig zou vinden.