Nico Steenbeekgroep IJsselstein

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Privacy statement

Privacy Statement

PDF

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven in het privacy-beleid van Scouting Nederland op www.scouting.nl/privacy.

Aanvullend op het privacy-beleid van Scouting Nederland heeft de Nico Steenbeekgroep beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Dit privacy-beleid is te lezen op nsgscouting.nl/privacy. Hierbij een aantal belangrijke punten daaruit.

Bij de inschrijving van nieuwe leden in Scouts Online gebruiken wij een inschrijfformulier. Het formulier wordt gearchiveerd. Wijzigingen in je gegevens kun je zelf aanbrengen, doorgeven aan je speltakleiding of aan de ledenadministratie. (Een deel van) je gegevens kunnen worden bekeken door je eigen speltak, het bestuur en de ledenadministratie van de groep.

Jouw persoonsgegevens gebruiken wij om

  • je ouders of verzorgers te bereiken tijdens opkomsten en kampen
  • rekening te kunnen houden met geloofsregels, allergie├źn of medische bijzonderheden
  • jou of je ouders te informeren over zaken die je speltak of de groep belangrijk vindt
  • jou of je ouders te benaderen om vrijwilligerswerk bij de groep te doen
  • je contributie te innen en eventueel daarvoor een herinnering te sturen

Soms is het praktisch om je gegevens af te drukken of te importeren in bijvoorbeeld een spreadsheet. We vinden het belangrijk om erop te letten dat je privacy hierbij gerespecteerd wordt.

Net als iedereen heb je een eigen Identiteitskaart, die je altijd bij je hoort te hebben, ook tijdens activiteiten van Scouting. Om te voorkomen dat een hele ploeg wordt opgehouden omdat je deze ID even niet direct bij de hand hebt wordt je soms gevraagd om een kopie van je ID in te leveren. We zullen daar zorgvuldig mee omgaan en de kopie vernietigen na afloop.

De Nico Steenbeekgroep is actief op Social media. Waar dat kan (bijvoorbeeld Facebookgroepen) zijn wij zeer terughoudend in het verlenen van toegang. We delen tekst- en beeldmateriaal zonder daarbij (jeugd)leden te identificeren.

De Nico Steenbeekgroep respecteert en beschermt de privacy van haar leden. Mocht ontdekt worden dat toegang tot gegevens of beeldmateriaal verkregen is door onbevoegden of dat deze gebruikt worden voor een oneigenlijk doel, zullen betrokkenen en bevoegde instanties worden geïnformeerd. Er zullen in alle gevallen maatregelen genomen worden om dergelijke situaties te voorkomen.

Door je inschrijving als lid van de Nico Steenbeekgroep ben je akkoord gegaan met het gebruik van je persoonsgegevens en sociale media om de doelstellingen van onze vereniging te kunnen verwezenlijken. Voor klachten, vragen of suggesties over het gebruik van jouw gegevens spreek dan je speltakleiding of de Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. aan. Indien nodig kun je het Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. benaderen.

Voor onze jaarlijkse oliebollenactie worden persoonlijke gegevens van klanten verwerkt. Deze gegevens worden alleen door de Nico Steenbeekgroep gebruikt. Er is een verwerkersovereenkomst met het bedrijf dat deze gegevens voor ons beheert.